Členský príspevok na činnosť klubu

Príspevok na činnosť klubu platný od 1.3.2022

Zahrnuje:

  • služby kvalifikovaného trenéra – tréninky podľa najnovších tréningových metód,
  • pomôcky na trénink,
  • futbalové lopty,
  • značková tréningová výstroj JOMA,
  • dresy,
  • kvalitné tréningové podmienky,
  • zázemie pre deti – vyhrievané šatne, hygienické priestory,
  • zázemie pre rodičov a fanúšikov, možnosť občerstvenia priamo v areáli.

Členský príspevok bol stanovený vo výške 40 eur (každý mesiac pravidelne) / hráč,

Príspevok sa hradí každý 10. deň daného mesiaca bankovým prevodom na účet TATRA banka vedený SPOJE FC.. SK83 1100 0000 0029 4811 5354

Do popisu platby zadajte: meno a priezvisko dieťaťa, kategória