Kódex hráča

 1. Každý hráč svojím chovaním a vystupovaním reprezentuje seba, svoju rodinu, svoj tím.
 2. Vystupuje slušne s pokorou, je poctivý človek, dôsledný v plnení svojich školských aj športových povinností.
 3. Futbal je pre neho zábava, radosť, motivácia a nie povinnosť, či plnenie niekoho očakávaní a želaní.
 4. Vždy a za všetkých okolností zdraví, poďakuje a chová sa tak, ako sa sluší a patrí.
 5. Je vedomý toho, že v klube absolvuje náročný tréningový proces, ku ktorému patrí uvedomelé dodržiavanie životosprávy, regenerácie a spánku.
 6. Rozdiel medzi úspešným hráčom a ostatnými nie je v nedostatku sily, nedostatku schopností, ale v nedostatku vôle na sebe pracovať a víťaziť.
 7. Neustále na sebe tvrdo a uvedomele pracuje. Nehľadá dôvody, prečo sa niečo nedá urobiť, naopak, hľadá spôsoby ako sa zlepšovať a rozvíjať. Vie, že každá práca na sebe samom sa mu v budúcnosti vyplatí.
 8. Hrá zápasy, do ktorých bol vybraný podľa svojich najlepších možností a schopností. Zúčastňuje sa tréningov a zápasových príprav podľa pokynov trénera.
 9. Opatruje zverený majetok klubu a stará sa oň ako o svoj vlastný.
 10. Okamžite informuje klub o ochorení alebo o úraze
 11. Vždy chce vyhrať, ale k spoluhráčom, súperom a rozhodcom sa chová a správa v duchu fairplay, s rešpektom a úctou.